2012 02 29 Klasztor Norbertanek 001 2slider

Monastery of the Norbertine Sisters

Monastery of the Norbertine Sisters and Church of St Augustine and St. John the Baptist in the bend of the Vistula.
Klasztor Sióstr Norbertanek oraz Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela w zakolu Wisły.