Kazimierza Wielka

Coroczny Grill w Kazimierzy Wielkiej
Na początek dwie panoramy:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.