Tinning plant of ArcelorMittal Poland

W tej nieużywanej hali produkcyjnej, odbywają się koncerty w ramach dwóch festiwali: Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie oraz Festiwalu Sacrum Profanum. Miejsce niezwykłe nawet gdy pozostaje puste.
In this unused production hall concerts are held in two festivals: Film Music Festival in Krakow, Sacrum and Profanum. Unusual place even when remains empty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.