0001 Tenczynek Castle Banner

Autumn Tenczyn Castle

Zamek Tenczyn. Zwany drugim Wawelem, od wieków jego mury kruszeją.
Nadzieją jest odbudowa. Obecnie trwa kolejny etap walki z entropią. Można odbyć krótką podróż poprzez krzaki wokół murów.
Tenczyn Castle. Called the second Wawel, for centuries its walls degrade slowly.
Hope is to rebuild. Currently, it takes another step against entropy. Tenczyn castle ruins. During reconstruction. Once called the second Wawel. Now you can take a short trip through the bushes around the walls.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.